Semināru cikls “Līderības meistarība”

Tālrunis: (+371)25501468

Ilgums:
16 akad.st.

Norises vieta

Tiešsaistē Zoom platformā

Kategorija

Semināri

Semināru mērķis: attīstīt svarīgākās vadītāja iemaņas, iepazīstināt ar līderības patieso jēgu un iemācīt redzēt savas kļūdas, tās analizēt un labot ilgtermiņā, plānot savu un savas komandas attīstību

Mērķauditorija:
Semināri ir paredzēti organizāciju un to struktūrvienību vadītājiem, projektu vadītājiem.

Saturs

 • Kā attīstīt sevī līdera talantu? Pieņēmumi, uzskati, vērtības, realitāte.
 • Līderības teorijas. Līderības stili. Līderis un ētika.
 • Līderības pakāpes jeb līmeņi – komandas, operatīvie, stratēģiskie un taktiskie.
 • Līdera kurss uz mērķi. Mērķu definēšana: SMART princips.
 • Struktūras un mērķu hierarhijas izpratnes nozīme.
 • Mērķu un rezultātu hierarhija.
 • Trīs dažādas pieejas mērķu īstenošanā, balstītas sociālās adaptācijas stratēģijā.
 • Kā pilnveidot individuālo un komandas mērķu īstenošanas stratēģiju?
 • Darba snieguma vērtējums, personāla rezultativitātes mērīšanas pieejas.
 • M&E izmantošana organizācijā.
 • Kā panākt uzrāvienu organizācijā.
 • Uz vērtībām balstīti vadības un sadarbības principi.
 • Pieņemošas, pozitīvas attieksmes veidošana kā viena no uzņēmuma vērtībām.
 • Komunikācijas veidi un līdzekļi uzņēmumā.

Norises laiks
11.04.2022. no plkst.18.00 līdz 21.00.
13.04.2022. no plkst.18.00 līdz 21.00.
20.04.2022. no plkst.18.00 līdz 21.00.
22.04.2022. no plkst.18.00 līdz 21.00.

Seminārus vada

Gundega Dambe, lektore gandrīz 30 gadus, personāla vadītāja vairāk kā 20 gadus,
Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.

Semināru cikla dalībnieki pēc pieprasījuma varēs saņemt Profesionālās attīstības un personīgās izaugsmes centra “Aplis” apliecību.

Kontakttālrunis informācijai: 25501468

Semināri tiek organizēti ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu projekta “Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai” ietvaros.

Vārds, uzvārds*
Ievietojiet datni šeit vai
Pieļaujamie datņu paplašinājumi : jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx., Maks. datnes izmērs: 10 MB.
  Privātumā politika
  Privātumā politika*