Alina Stepanova

Nosaukums
  Brīvprātīgajiem
Pieteikšanas datums
  02/18/2022
Vārds, uzvārds
  Alina Stepanova
Dzimšanas gads
  2001
Tālrunis
  +37128281908
E-pasts
  alina.stepanova2016@gmail.com
Vai ir kāda no jomām, kurā jūs vēlētos veikt brīvprātīgo darbu (māksla, mūzika, vide, sports, izglītība u.tml.)? Ja ir, lūdzu norādiet.
  Māksla, mūzika
Cik daudz laika jūs varētu veltīt brīvprātīgā darba veikšanai?
  1-2 stundas nedēļā
Kurā dienas laikā jums būtu izdevīgāk veikt brīvprātīgo darbu ?
  Brīvdienās
Kādam darbam jūs dodat priekšroku?
  Darbam komandā
Kāds ir jūsu pašreizējais statuss?
  Students
Privātumā politika
  Esmu iepazinies /-usues ar Privatuma politiku un Noteikumiem. Piekrītu manu personas datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par pasākuma norisi.