Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Kopā būt – stiprākiem kļūt”, (Līguma identifikācijas numurs: 2023.LV/UKR_KO/2/14)
Projekta mērķis – veicināt Daugavpilī un Augšdaugavas novadā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinot saliedētību ar vietējām kopienām.
Mērķgrupa- Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri dzīvo, strādā, mācās Daugavpilī un Augšdaugavas novadā un Daugavpils iedzīvotāji.
Aktivitātes – kultūrorientācijas kursi un pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu: izziņas braucieni, meistarklases, muzeju apmeklējumi, interaktīva nodarbība, Tradīciju mājas apmeklējums, Māla mākslas centra apmeklējums, zemnieku saimniecības apmeklējums.

Projekta aktivitātes

Kultūrorientācijas kursi Daugavpilī un Augšdaugavas novadā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sabiedrības saliedētību sekmē zināšanas par valsts vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras vērtībām, par valsts pārvaldes iekārtas uzbūvi un darbību, par sadarbības un attīstības iespējām.

Aicinām ikvienu Daugavpilī un Augšdaugavas novadā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju  piedalīties

Aicinām ikvienu Daugavpilī un Augšdaugavas novadā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju  piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda finansētajā projektā “Kopā būt – stiprākiem  kļūt”, ko īsteno biedrība “Attīstības aģentūra “We&You”