Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Kopā būt – stiprākiem kļūt”, (Līguma identifikācijas numurs: 2023.LV/UKR_KO/2/14)
Projekta mērķis – veicināt Daugavpilī un Augšdaugavas novadā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, stiprinot saliedētību ar vietējām kopienām.
Mērķgrupa- Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri dzīvo, strādā, mācās Daugavpilī un Augšdaugavas novadā un Daugavpils iedzīvotāji.
Aktivitātes – kultūrorientācijas kursi un pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu: izziņas braucieni, meistarklases, muzeju apmeklējumi, interaktīva nodarbība, Tradīciju mājas apmeklējums, Māla mākslas centra apmeklējums, zemnieku saimniecības apmeklējums.

Projekta aktivitātes

Iepazīstam Latgales kultūrvidi – dialogam un attīstībai

Saliedētas sabiedrības veidošanās ir balstīta izpratnē par sabiedrības daudzveidību visās tās dimensijās, cieņā pret līdzcilvēkiem, līdzdalībā kultūras vērtību iepazīšanā.

Radošums vieno

Apmeklējot Līvānu stikla un amatniecības centru, Ukrainas civiliedzīvotāji kopā ar vietējās kopienas pārstāvjiem labāk iepazina Latgales mākslu, amatniecības un stikla apstrādes vēsturi, kā arī stikla pūšanas tradīcijas

Iepazīstam Latviju un vietējo kopienu – izzinot, sadarbojoties, iekļaujoties

Turpinot apmeklēt kultūrorientācijas kursus, Ukrainas civiliedzīvotāji  labāk iepazīst Latvijas kultūras mantojumu un tradīcijas, valsts pārvaldes principus, pašvaldību kompetences, rod atbildes uz daudziem aktuāliem jautājumiem.

Kultūrorientācijas kursi Daugavpilī un Augšdaugavas novadā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sabiedrības saliedētību sekmē zināšanas par valsts vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras vērtībām, par valsts pārvaldes iekārtas uzbūvi un darbību, par sadarbības un attīstības iespējām.