Mirkļi, kas vieno

Mirkļi, kas vieno

Meklēt kopīgo, cienot atšķirīgo – ar šādu moto “Biedrība “Attīstības aģentūra “We&You”” aicināja Daugavpils iedzīvotājus – dažādu vecumu, kultūru un viedokļu pārstāvjus iesaistīties  projekta “Dažādība kā ilgtspējīgas kopienas resurss”  aktivitātēs. Iepazīšanās pasākumā  Daugavpils garšu palete”  tā dalībnieki meklēja kopīgo, kas viņus vieno, labāk iepazina cits citu, lai darbotos kopā un  saprastu citus.

Dažādu kopienu, dažāda vecuma pārstāvjus, kam ir dažāda dzīves pieredze, vieno  kopīga interese par dzīves vidi, vēlme sadarboties un iesaistīties sabiedriski svarīgu problēmu risināšanā. Vieno radošums jaunā, mazāk zināmā meklējumos savā ierastajā vidē.

Veidot fotoattēlus, izmantojot mobilo tālruni,- šobrīd tas nav nekas jauns un pārsteidzošs. Taču ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, lai šie attēli būtu kvalitatīvi  un acij tīkami. Un šīs zināšanas projekta  dalībnieki ieguva, apmeklējot  foto  kursus  “Daugavpils mirkļi”. Teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās ar patiesu interesi un aizrautību tika apgūta gaismas un krāsu teorija, kompozīcijas teorija, tika pētītas funkcijas un iespējas, kuras sniedz mobilais tālrunis, veidotas kompozīcijas un meklēti rakursi. Vieniem šīs aktivitātes bija jau esošo zināšanu un prasmju papildināšana un padziļināšana, citiem – kaut kas jauns un vēl tikai apgūstams.

Apguvuši teoriju, dalībnieki devās pilsētas ielās, lai fiksētu objektus, kas viņuprāt būtu interesanti un demonstrējami plašākai sabiedrībai. Un te nav runa tikai par to, kas padara mūsu pilsētu skaistu un sakārtotu. Uzmanība tika pievērsta galvenokārt mazāk zināmiem, neparastiem un ne tik populāriem objektiem , arī tiem, kas dara pilsētvidi nepievilcīgu un prasa uzlabojumus. Tas viss pārtop  fotoattēlos, kuri kopā ar projekta dalībnieku veidotiem aprakstiem un priekšlikumiem tiks iesniegti Daugavpils pašvaldībai un būs skatāmi fotogalerijā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem