Projekta īstenošanas periods 06.04.2021.-29.12.2021.

Projekts tiek īstenots ar Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansiālu atbalstu

Projekta aktivitātes

Dzīvot aktīvi, lai justos labi

Lai veicinātu Daugavpils iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un uzlabotu vispārējo dzīves kvalitāti, tika īstenots projektsGudrs + Aktīvs = Laimīgs