Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā Biedrība “We&You” izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat piesakoties mācībām. Kad Biedrība “We&You”  lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

Informāciju par Jūsu datoru un mājas lapas we-you.lv apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūs datora IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu);

Informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un we-you.lv (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);

Informāciju, kuru Jūs sniedzat piesakoties mācībām;

Informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos we-you.lv izsūtītajiem jaunumiem vai saņemtu ziņojumus par aizpildītajām formām;

Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs mums vēlaties nosūtīt.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:   

Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā we-you.lv pieejamos pakalpojumus;

Pārvaldītu mājaslapu we-you.lv;

Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu we-you.lv;

Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;

Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;

Nosūtītu Jums ziņu vēstuli (newsletter) un citus mārketinga ziņojumus;

Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu we-you.lv.

Informācijas nodošana trešajām personām

We-you.lv var atklāt informāciju par Jums jebkuram we-you.lv darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā.   

Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:   

Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;

Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;

Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).

Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu lapas www.we-you.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par lapu we-you.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu we-you.lv, glabā uzņēmums Google. Google privātuma politika pieejama šeit.   

Mēs paturam tiesības nodot tālāk Jūsu personīgo informāciju gadījumā, ja we-you.lv tiek pārpirkts vai apvienojas ar citu uzņēmumu. Šādā gadījumā we-you.lv informēs Jūs, pirms informācija tiks nodota tālāk un uz to attieksies cita privātuma politika.   

Sīkdatnes

Mājaslapā we-you.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu mājas lapu, vai esat jauns lietotājs un ko esat apskatījis mūsu lapā. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.   

Saites uz citām lapām

Pakalpojums var ietvert saites uz citām globālā tīmekļa vietnēm vai resursiem. Tā kā we-you.lv nekontrolē šādas vietnes un resursus, Jūs atzīstat un piekrītat, ka we-you.lv neuzņemas atbildību par šādu ārēju vietņu vai resursu pieejamību, kā arī neatbalsta un neuzņemas atbildību par saturu, kas ir pieejams šādās vietnēs un resursos. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka we-you.lv neuzņemsies tiešu vai netiešu atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, ko izraisījusi vai var izraisīt jebkāda šādā vietnē vai resursā vai ar šādas vietnes vai resursa starpniecību pieejama satura izmantošana vai paļaušanās uz to.

Citi

Šī privātuma politika laiku pa laikam var tikt mainīta. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā we-you.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par www.we-you.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz adresi info@we-you.lv