Par Biedrības biedru var kļūt fiziska vai juridiska persona, kas ir iepazinusies ar Biedrības statūtiem, ir ieinteresēta sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un ir gatava regulāri atbalstīt un pilnveidot Biedrības darbu.

Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz Biedrības valdei adresētu rakstisku pieteikumu.

Pieteikumu var iesniegt, parakstītu un ieskenētu vai parakstītu ar drošu e-parakstu, tiešsaistē vai sūtot uz e-pastu macibucentrs7@gmail.com

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.