Irina Dudareva

Nosaukums
  Brīvprātīgajiem
Pieteikšanas datums
  01/20/2022
Vārds, uzvārds
  Irina Dudareva
Dzimšanas gads
  1987
Tālrunis
  (371) 294-7333
E-pasts
  sauliteona@inbox.lv
Vai ir kāda no jomām, kurā jūs vēlētos veikt brīvprātīgo darbu (māksla, mūzika, vide, sports, izglītība u.tml.)? Ja ir, lūdzu norādiet.
  it
Cik daudz laika jūs varētu veltīt brīvprātīgā darba veikšanai?
  1-2 stundas nedēļā
Kurā dienas laikā jums būtu izdevīgāk veikt brīvprātīgo darbu ?
  Vakarā
Kādam darbam jūs dodat priekšroku?
  Virtuālam darbam (darbs telefoniski, internetā)
Kāds ir jūsu pašreizējais statuss?
  Nodarbināts
Privātumā politika
  Esmu iepazinies /-usues ar Privatuma politiku un Noteikumiem. Piekrītu manu personas datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par pasākuma norisi.