Jaunākās projektu vadīšanas metodes

Nosaukums
  Aptaujas
Pasākuma nosaukums
  Jaunākās projektu vadīšanas metodes
Kā Jūs vērtējat pasākuma aktualitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma organizācijas kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma satura kvalitāti?
  Izcili
Kā Jūs vērtējat pasākuma atbilstību jūsu mērķiem?
  Ļoti labi
Vai pasākums jums bija noderīgs?
 
Jūsu komentāri, ieteikumi pasākumu arganizatoriem
  Komentāru nav. Paldies par iespēju piedalīties, klausīties un darboties!
Kādus pasākumus Jūs ieteiktu organizēt turpmāk?
  Tādus, kas saistīti ar jaunu platformu apguvi, kas var atvieglot un dažādot darbu un pieeju darbam.