Jaunākās projektu vadīšanas metodes

Nosaukums
  Aptaujas
Pasākuma nosaukums
  Jaunākās projektu vadīšanas metodes
Kā Jūs vērtējat pasākuma aktualitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma organizācijas kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma satura kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma atbilstību jūsu mērķiem?
  Ļoti labi
Vai pasākums jums bija noderīgs?
  Daļēji
Jūsu komentāri, ieteikumi pasākumu arganizatoriem
  Ļoti patika šī iespēja mācīties, bet laprāt, gribētu vairāk piemēru, pirms paši sākam darboties privātās zoom grupās.
Kādus pasākumus Jūs ieteiktu organizēt turpmāk?
  Lekciju materiālus saņemt pirms lekcijas, jo tad, vieglāk ir pierakstīt lektora komentārus.