Jaunākās projektu vadīšanas metodes

Nosaukums
  Aptaujas
Pasākuma nosaukums
  Jaunākās projektu vadīšanas metodes
Kā Jūs vērtējat pasākuma aktualitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma organizācijas kvalitāti?
  Labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma satura kvalitāti?
  Labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma atbilstību jūsu mērķiem?
  Labi
Vai pasākums jums bija noderīgs?
  Daļēji