Modulis “Jaunākās projektu vadīšanas metodes”

Nosaukums
  Aptaujas
Pasākuma nosaukums
  Modulis “Jaunākās projektu vadīšanas metodes"
Kā Jūs vērtējat pasākuma aktualitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma organizācijas kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma satura kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma atbilstību jūsu mērķiem?
  Labi
Vai pasākums jums bija noderīgs?
 
Jūsu komentāri, ieteikumi pasākumu arganizatoriem
  Paldies par darbu un ieguldījumu!
Kādus pasākumus Jūs ieteiktu organizēt turpmāk?
  nezinu