Modulis “Jaunākās projektu vadīšanas metodes”

Nosaukums
  Aptaujas
Pasākuma nosaukums
  Modulis "Jaunākās projektu vadīšanas metodes"
Kā Jūs vērtējat pasākuma aktualitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma organizācijas kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma satura kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma atbilstību jūsu mērķiem?
  Ļoti labi
Vai pasākums jums bija noderīgs?