seminārs modulī “Jaunākās projektu vadīšanas metodes”

Nosaukums
  Aptaujas
Pasākuma nosaukums
  seminārs modulī "Jaunākās projektu vadīšanas metodes"
Kā Jūs vērtējat pasākuma aktualitāti?
  Izcili
Kā Jūs vērtējat pasākuma organizācijas kvalitāti?
  Ļoti labi
Kā Jūs vērtējat pasākuma satura kvalitāti?
  Izcili
Kā Jūs vērtējat pasākuma atbilstību jūsu mērķiem?
  Izcili
Vai pasākums jums bija noderīgs?
 
Jūsu komentāri, ieteikumi pasākumu arganizatoriem
  Ļoti laba un noderīga informācija, kuru mēģinājām arī pielietot grupu darbā
Kādus pasākumus Jūs ieteiktu organizēt turpmāk?
  Jaunākās metodes, kuras uzlabo darbu