Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai

Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai

Projekta ilgums 2021.gada septembris – 2023.gada maijs

Projekta vizītkarte

Projekta mērķis Stiprināt biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitāti Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko kompetenču pilnveidei

Galvenās aktivitātes: biedrības stratēģijas izstrāde, biedrības cilvēkresursu attīstība, biedrības finansējuma avotu stabilizēšana un dažādošana.

Rezultāti:

 • tiks izstrādāta biedrības attīstības stratēģija, apzinot biedrības potenciālu un izaugsmes iespējas;
 • tiks organizēts apmācību kurss biedrības valdes locekļiem un biedriem 40 akad. stundu apjomā. Plānotais  dalībnieku skaits –  20 cilvēki. Kursa rezultātā tiks paaugstinātas biedrības valdes locekļu un biedru vadības un komunikācijas kompetences, kas dos iespēju biedrības ikdienas darbā un projektu īstenošanā pielietot efektīvas vadības metodes;
 • tiks paplašināts neformālās izglītības pasākumu tematiskais spektrs un uzlabota izglītības kvalitāte, kas dos iespēju piesaistīt vairāk dalībnieku un tādējādi palielināt ieņēmumu īpatsvaru, kas nav saistīti ar projektiem;
 • tiks piesaistīti vismaz desmit jauni biedri, kas palielinās biedrības ieņēmumus un uzlabos pasākumu kvalitāti;
 • tiks iesaistīti vismaz desmit jauni brīvprātīgie, kas dos iespēju kvalitatīvāk sasniegt biedrības mērķus;
 • tiks izstrādāta biedrības mājas lapa, tādējādi paaugstinot biedrības digitālo kapacitāti. Tas dos iespēju biedrībai regulāri informēt sabiedrību par savu darbību un  uzlabot  biedrības atpazīstamību, kā arī neformālās izglītības pieejamību un, piesaistot vairāk dalībnieku, palielināt biedrības ieņēmumus.

Projekta rezultātā tiks izvērtēta biedrības darbība, pielietojot mērķu izvirzīšanas un to sasniegšanas novērtējuma pieeju, tiks noteikti attīstības virzieni un sasniedzamie rezultāti. Uzlabojot biedrības cilvēkresursu  kvalitāti, tiks paaugstināta biedrības aktivitāšu kvalitāte. kas savukārt dos iespēju  palielināt biedrības ieņēmumus, lai paaugstinātu iedzīvotāju pilsoniskās kompetences un veicinātu pilsonisko aktivitāti.

Projektā īstenotās aktivitātes:

 • izstrādāta mājas lapa;
 • abonēta Zoom platforma vienam gadam;
 • iegādāts portatīvais dators, multifunkcionālais printeris un projektors;
 • iegādāts dators;
 • iegādāta Web kamera ar mikrofonu;
 • iegādāts kafijas automāts.

Tā rezultātā ir uzlabots biedrības materiāli tehniskais nodrošinājums, paplašinātas digitālo risinājumu iespējas, kas ilgtermiņā dos iespēju nodrošināt kvalitatīvāku neformālās izglītības piedāvājumu un piesaistīt vairāk dalīnieku.