Lietišķā angļu valoda

Saziņai:
Tālrunis: (+371)25501468
E-pasts: info@we-you.lv

Kategorija

Angļu valoda

Plānotais kursu norises laiks: : divas reizes nedēļā no plkst.17.00 līdz 19.00 (laiks var tikt mainīts, saskaņojot to ar kursu dalībniekiem). Par kursu uzsākšanas datumu tiks nosūtīts paziņojums katram dalībniekam individuāli uz pieteikumā norādīto saziņas līdzekli.
Kursu norise:
Programma paredz 32 akadēmiskās stundas.
Mērķauditorija: administratīvie darbinieki, sekretāri, lietveži u.c., kam angļu valoda var būt nepieciešama saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem vai darbā ar dokumentiem. Vēlamais angļu valodas līmenis – B1.
Kursu mērķi:
– apgūt svarīgākās lietišķās komunikācijas tēmas;
– pilnveidot angļu valodas prasmes gan ikdienas tēmu, gan profesionālo problēmu apspriešanai;
– uzlabot prasmi pielietot angļu valodu lietišķajā vidē.

Kursu programma:
1. Pieņemšana darbā: CV sastādīšana, motivācijas vēstules rakstīšana, intervija, darba pienākumu apraksts. Gramatika: Present Simple vs Present Continuous. 6 stundas
2. Darba vieta: ofisa piederumi, tehnika, darba dienas gaita, darba vide. 4 stundas
3. Telefoniskā saziņa: telefona sarunas, attālināto konferenču organizēšana, informācijas nodošana pa telefonu. Gramatika: Past Simple. 4 stundas.
4. Lietišķas tikšanās: komunikācija,prezentēšana, lietišķu tikšanos un konferenču organizēšana, vietas rezervēšana, laiks un skaitļi. Gramatika: Perfect Tenses. 4 stundas
5. Lietišķā sarakste: vēstuļu noformēšanas noteikumi, vēstuļu sastādīšana, oficiālu un neoficiālu vēstuļu rakstīšana. 4 stundas
6. Lietišķa ceļošana: biļešu un viesnīcas rezervēšana, brauciena plāna sastādīšana, plānu apspriešana. Gramatika: Future Tenses. 4 stundas.
7. Lietiško tēmu apspriede: uzņēmuma struktūra, attīstība, personāls. Gramatika: Passive Voice. 6 stundas.

Lai kursi būtu maksimāli lietderīgi, lūdzam sūtīt Jūsu ieteikumus uz e-pastu info@we-you.lv

Kursu dalībnieki saņems Profesionālās attīstības un personīgās izaugsmes centra “Aplis” apliecību.

Kursu norise:
1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās (6 – 8 dalībnieki)
Mācības notiek klātienē Saules ielā 24, Daugavpilī (Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā).

Maksa:
Vienai personai grupā
– 32 mācību stundas – 160.00 EUR (maksa mēnesī – 80.00 EUR)

Vārds, uzvārds*
izvēlēties kursa nosaukumu

Vēlamais norises laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Privātumā politika
Privātumā politika*