Valsts valoda augstākajam prasmes līmenim (C1, C2)

Saziņai:
Tālrunis: (+371)25501468
E-pasts: info@we-you.lv

Kategorija

Latviešu valoda

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus ( ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām.
Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.
Programmas saturs
Šis kurss būs piemērots tiem, kas vēlas turpināt apgūt latviešu valodu augstākajā prasmes līmenī. Kursa sekmīga apguve dos iespēju sazināties ikdienas sadzīves situācijās un darba pienākumu izpildes procesā, runāt brīvi, pareizi lietojot dažādus izteiksmes līdzekļus, precīzi izteikties mutiski un rakstiski par visdažādākajām tēmām – ikdienu, darba dzīvi, kultūru, mākslu, sportu, izglītību un sabiedriskajām norisēm, prast izstrādāt lietišķos rakstus, kā arī sagatavoties valsts valodas prasmes atestācijai un naturalizācijas eksāmenam.
Mācību procesa norise
Mācības notiek, apgūstot vienu valodas prasmes līmeni katrā grupā: augstāko līmeni C1 un augstāko līmeni C2, vai individuāli.
– Valsts valoda augstākajam prasmes līmenim C1. Mācību ilgums – 72 mācību stundas (mācības notiek divas reizes nedēļā 3 mācību stundas, kopējais ilgums 3 mēneši);
– Valsts valoda augstākajam prasmes līmenim C2. Mācību ilgums – 96 mācību stundas (mācības notiek divas reizes nedēļā 3 mācību stundas, kopējais ilgums 4 mēneši);
– intensīvais kurss C1 līmenim: Mācību ilgums – 90 mācību stundas (mācības notiek KATRU darba dienu 3 mācību stundas, kopējais ilgums – 1,5 mēneši);
– intensīvais kurss C2 līmenim: Mācību ilgums – 120 mācību stundas (mācības notiek KATRU darba dienu 3 mācību stundas, kopējais ilgums – 2 mēneši).
– individuālas nodarbības (iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās (6 – 8 dalībnieki)

Mācības notiek klātienē Saules ielā 24, Daugavpilī (Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā). Individuālās nodarbības iespējams organizēt arī tiešsaistē Zoom platformā.

Maksa
Vienai personai grupā
– 72 mācību stundas – 252.00 EUR (maksa mēnesī – 84.00 EUR)
– 96 mācību stundas – 336.00 EUR (maksa mēnesī – 84.00 EUR)
– 90 mācību stundas –315.00 EUR (viens maksājums)
– 120 mācību stundas – 420.00 EUR (maksa mēnesī – 210.00 EUR)
Individuālām nodarbībām: 20.00 EUR (60 min.)
Pāru nodarbībām: katram dalībniekam 10.00 EUR (45 min.)

Samaksa iespējama
– par visu mācību kursu, maksājot pilnu summu vai
– par vienu mēnesi, veicot vairākus maksājumus.

Vārds, uzvārds*
izvēlēties kursa nosaukumu

Vēlamais norises laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Privātumā politika
Privātumā politika*