Valsts valoda vidējam prasmes līmenim (B1, B2)

Saziņai:
Tālrunis: (+371)25501468
E-pasts: info@we-you.lv

Kategorija

Latviešu valoda

Vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām.
Vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus ( izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.


Programmas saturs
Šis kurss būs piemērots tiem, kas vēlas turpināt apgūt latviešu valodu vidējā prasmes līmenī. Kursa sekmīga apguve dos iespēju sazināties ikdienas sadzīves situācijās un darba pienākumu izpildes procesā, aktīvi piedalīties dažāda satura sarunās un diskusijās, skaidri izteikt viedokli, lietot valodu profesionālo pienākumu veikšanai, izmantojot dažādus valodas izteiksmes līdzekļus, kā arī sagatavoties valsts valodas prasmes atestācijai un naturalizācijas eksāmenam.
Mācību procesa norise
Mācības notiek, apgūstot vienu valodas prasmes līmeni katrā grupā: vidējo līmeni B1 un vidējo līmeni B2, vai individuāli.
Valsts valoda vidējam prasmes līmenim B1. Mācību ilgums – 48 mācību stundas (mācības notiek divas reizes nedēļā 3 mācību stundas, kopējais ilgums 2 mēneši);
Valsts valoda vidējam prasmes līmenim B2. Mācību ilgums – 48 mācību stundas (mācības notiek divas reizes nedēļā 3 mācību stundas, kopējais ilgums 2 mēneši);
intensīvais kurss B1 līmenim: Mācību ilgums – 60 mācību stundas (mācības notiek KATRU darba dienu 3 mācību stundas, kopējais ilgums – 1 mēnesis).
intensīvais kurss B2 līmenim: Mācību ilgums – 60 mācību stundas (mācības notiek KATRU darba dienu 3 mācību stundas, kopējais ilgums – 1 mēnesis).
individuālas nodarbības (iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās (6 – 8 dalībnieki)

Mācības notiek klātienē Saules ielā 24, Daugavpilī (Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā). Individuālās nodarbības iespējams organizēt arī tiešsaistē Zoom platformā.

Maksa

Vienai personai grupā
– 48 mācību stundas – 168.00 EUR (maksa mēnesī – 84.00 EUR)
– 60 mācību stundas – 210.00 EUR (viens maksājums)
Individuālām nodarbībām: 20.00 EUR (60 min.).
Pāru nodarbībām: katram dalībniekam 10.00 EUR (45 min.).

Samaksa iespējama
– par visu mācību kursu, maksājot pilnu summu vai
– par vienu mēnesi, veicot divus maksājumus

Vārds, uzvārds*
izvēlēties kursa nosaukumu

Vēlamais norises laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Privātumā politika
Privātumā politika*