Informācijas tehnoloģijas

Andrejs Grigorjevs

RTU lektors, datorikas, informātikas un programmēšanas skolotājs