Norisinājās seminārs “Sociālo tīklu platformu rīku izmantošana mārketinga aktivitāšu veidošanai”

Norisinājās seminārs “Sociālo tīklu platformu rīku izmantošana mārketinga aktivitāšu veidošanai”

Seminārs tika organizēts ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu projekta “Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai” ietvaros.

No 04.03.2022. līdz 01.04.2022. tiešsaistē Zoom platformā norisinājās seminārs “Sociālo tīklu platformu rīku izmantošana mārketinga aktivitāšu veidošanai”, kurš pulcēja galvenokārt studentus – topošos uzņēmējus un nevalstisko organizāciju līderus. Tā mērķis bija sociālo tīklu platformu rīku apguve mārketinga aktivitāšu veidošanai, klientu attiecību uzturēšanai un attīstības veicināšanai.

Semināra laikā dalībnieki apguva gan teorētiskās zināšanas, gan papildināja praktisko iemaņu klāstu mārketinga aktivitāšu jomā.

Semināra laikā klausītāji apguva šādas tēmas:

 • Populārākie sociālie tīkli, to specifika un auditorijas atšķirības;
 • Sociālo tīklu satura formāti;
 • Facebook un Instagram platformu iespējas digitālā mārketinga kampaņu nodrošināšanai;
 • Uzņēmuma Facebook lapas izveide un tās pielāgošana atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;
 • Publikāciju saturu veidošana ikdienas komunikācijai ar klientiem;
 • Satura izveide vairākās valodās;
 • Mārketings nekomerciālajās organizācijās.
 • Mārketinga komunikācija;
 • Satura veidošana;
 • Komunikācijas mediji: īpatnības, lietošanas principi;
 • Komunikācija digitālajā vidē, interaktīvie mediji;
 • Komunikācijas kampaņas plānošana;
 • Budžeta plānošana un resursu sadale u.c.

Semināru vadīja Andrejs Grigorjevs – RTU lektors, datorikas, informātikas un programmēšanas skolotājs un Dr.oec. Jekaterina Vozņuka, kura ieguvusi doktora grādu Ekonomikā (apakšnozarē Tirgzinības) un darbojas arī kā  Mārketinga konsultante un projektu vadītāja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *