Tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve

Tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve

Mācību modulis tika organizēts ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu projekta “Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai” ietvaros.

No 2022.gada 8.marta līdz 4.aprīlim tiešsaistē Zoom platformā tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve. Tās gaitā dalībnieki guva ieskatu projektu vadības aspektos. Iegūtās zināšanas tika papildinātas ar praktiskiem piemēriem un pieredzes stāstiem.

Mācību moduļa laikā tika apgūtas šādas tēmas:

 • Projekta plānošana;
 • Projektu vadīšanas metodes;
 • Attālināta darba  organizēšana projektos;
 • Agile projektu vadība;
 •  Projekta dzīves cikli (klasiskais un Agile);
 • Agile īstenošana;
 • Organizatoriskie aspekti projekta atbilstības Agile nodrošināšanai;
 • Dizaina domāšana inovāciju radīšanai;
 • Metodes un instrumenti risināmo problēmjautājumu un lietotāju izpētei un izpratnei;
 • Praksē pārbaudītas ideju radīšanas metodes un labāko ideju atlases principi;
 • Publisko investīciju projektu vadības piemēri u.c.

Tiešaistes nodarbības vadīja pieredzējuši lektori un projektu īstenotāji:

 • Kristīne Tjarve, Mg. paed., komunikācijas nozares praktiķe ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma “C SMART” vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes priekšsēdētāja.
 • Daina Krīviņa, Mg.vid.plan., darba pieredze ir saistīta ar pilsētas attīstības stratēģisko plānošanu, investīciju piesaisti, starptautisko sadarbību un pašvaldības kompetencē esošo investīciju projektu īstenošanu.

Mācību moduļa dalībnieki bija gan valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju līderi, gan uzņēmējdarbības veicēji, kā arī studenti, kuri vēl tikai apgūst projektu vadības zināšanas augstskolās.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *