Tika īstenota mācību moduļa ““Līderības meistarība” (16 ak.st.) apguve

Tika īstenota mācību moduļa ““Līderības meistarība” (16 ak.st.) apguve

Mācību modulis tika organizēts ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu projekta “Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai” ietvaros.

No 2022.gada 11.aprīļa līdz 22.aprīlim tiešsaistē Zoom platformā tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve. Tas deva iespēju mācību dalībniekiem attīstīt svarīgākās vadītāja iemaņas, iepazīt  līderības patieso jēgu, lai plānotu savu un savas komandas attīstību.

Mācību moduļa laikā tika apgūtas šādas tēmas:

 • Kā attīstīt sevī līdera talantu? Pieņēmumi, uzskati, vērtības, realitāte.
 • Līderības teorijas. Līderības stili. Līderis un ētika.
 • Līderības pakāpes jeb līmeņi – komandas, operatīvie, stratēģiskie un taktiskie.
 • Līdera kurss uz mērķi. Mērķu definēšana: SMART princips.
 • Struktūras un mērķu hierarhijas izpratnes nozīme.
 • Mērķu un rezultātu hierarhija.
 • Trīs dažādas pieejas mērķu īstenošanā, balstītas sociālās adaptācijas stratēģijā.
 • Kā pilnveidot individuālo un komandas mērķu īstenošanas stratēģiju?
 • Darba snieguma vērtējums, personāla rezultativitātes mērīšanas pieejas.
 • M&E izmantošana organizācijā.
 • Kā panākt uzrāvienu organizācijā.
 • Uz vērtībām balstīti vadības un sadarbības principi.
 • Pieņemošas, pozitīvas attieksmes veidošana kā viena no uzņēmuma vērtībām.
 • Komunikācijas veidi un līdzekļi uzņēmumā.

Tiešaistes nodarbības vadīja Gundega Dambe, personāla vadītāja vairāk kā 20 gadus, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle.

Mācību moduļa dalībnieki bija biedrības biedri un citu NVO pārstāvji, bija iespēja piedalīties arī  valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un uzņēmējiem.