Tika īstenota neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana NVO  kapacitātes stiprināšanā”

Tika īstenota neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana NVO  kapacitātes stiprināšanā”

Ar Aktīvo iedzīvotāju fonda finansiālu atbalstu projekta “Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai” (AIF/2021/IK/89) ietvaros no 2023.gada 10.maija līdz 24.maijam Daugavpilī notika mācības neformālās izglītības programmā “Digitālo pakalpojumu izmantošana NVO kapacitātes stiprināšanā”.

Programmā tika iekļauti šādi moduļi:

  • Digitālās pamatprasmes: digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi;
  • Microsoft Office 365 rīki sadarbībai un komunikācijai;
  • eParakstsun tā izmantošanas iespējas;
  • Vizuāli pievilcīgas PowerPoint prezentācijas veidošana;
  • Google un tās piedāvātās lietotnes.

Programma bija saistoša, un mācībās piedalījās biedrības  “Attīstības aģentūra “We&You”” un citu nevalstisko organizāciju biedri, kuri gan apguva jaunas prasmes un kompetences, gan arī pilnveidoja jau esošās.

Dalībnieki izmantoja iespēju apgūt digitālās tehnoloģijas, saņēma atbalstu rīku izmantošanai, apguva efektīvas prezentācijas veidošanu, izmantojot multimediālus elementus, uzlaboja savas zināšanas un prasmes par eParakstu un tā izmantošanas iespējām, kā arī saņēma daudz un daudzveidīgu informāciju par digitālajiem pakalpojumiem un to izmantošanu.