Projekta ilgums 2021.gada septembris – 2023.gada maijs

Projekta mērķis Stiprināt biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitāti Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko kompetenču pilnveidei

Galvenās aktivitātes: biedrības stratēģijas izstrāde, biedrības cilvēkresursu attīstība, biedrības finansējuma avotu stabilizēšana un dažādošana.

AIF finansējums: 16586.64 EUR

Projekta aktivitātes

Tika īstenota neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana NVO  kapacitātes stiprināšanā”

No 2023.gada 10.maija līdz 24.maijam Daugavpilī notika mācības neformālās izglītības programmā “Digitālo pakalpojumu izmantošana NVO kapacitātes stiprināšanā”.

Tika īstenota mācību moduļa ““Līderības meistarība” (16 ak.st.) apguve

No 2022.gada 11.aprīļa līdz 22.aprīlim tiešsaistē Zoom platformā tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve.

Tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve

No 2022.gada 8.marta līdz 4.aprīlim tiešsaistē Zoom platformā tika īstenota mācību moduļa “Jaunākās projektu vadīšanas metodes” apguve.

Norisinājās seminārs “Sociālo tīklu platformu rīku izmantošana mārketinga aktivitāšu veidošanai”

No 04.03.2022. līdz 01.04.2022. tiešsaistē Zoom platformā norisinājās seminārs “Sociālo tīklu platformu rīku izmantošana mārketinga aktivitāšu veidošanai”